Poděkování hejtmana Kraje Vysočina
Napsal uživatel Lada Kořínková   
Čtvrtek, 30 Duben 2020 05:38

Vážená paní Kořínková,

jménem MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, si Vám dovoluji oznámit, že organizace SK VODOMÍLEK, z.s., získala v kategorii veřejný sektor a nestátní neziskové organizace - nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty:

Poděkování hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti.

K Vámi dosaženým výsledkům Vám srdečně gratuluji. Za Vaši odpovědnou a obětavou práci Vám patří obdiv a uznání.

Získané ocenění je spojené s předáním děkovné listiny a oprávnění používat známku „Držitel poděkování hejtmana Kraje Vysočina za přínos v oblasti společenské odpovědnosti“.

Věřím, že koncept společensky odpovědného chování budete uplatňovat a šířit i nadále a přeji Vám, aby se Vám v tomto a nejen v tomto snažení dařilo.

S pozdravem a úctou

Zdeněk Kadlec
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina